2 DAYS ABALAK-POKROVSKOYE-TYUMEN 

Day 1 Breakfast. Visit to historical center at Pokrovskoye – Rasputin's hall. Lunch. ity tour of  Tyumen. Check in to hotel. Dinner in hotel

Day 2 Breakfast. Departure from Tyumen